કર્મો નું ફળ

Seema Bagada

Publish Date : 06 June 2020

Painting About

પોતાના સપનાઓની ઉંચી ઉડાન માં કોઈના ઘર ઉજેડ્યા તો આંસુઓથી એનું સિંચન તો એક ના એક દિવસ કરવું જ રહ્યું
5 Reviews
138
Painting


Your Rating
blank-star-rating
yuvrajsinh Jadav - (16 May 2021) 5

1 0

પ્રકાશ પટેલ - (10 January 2021) 5
nice..

1 1

કિશન પંડયા - (18 July 2020) 5
ખૂબ સરસ

1 1

bhumi Dodiya - (07 June 2020) 5

1 2

Brijesh Raychanda - (06 June 2020) 5
nice

1 0