સાથ ઉધારનો

સાથ ઉધારનો


Hiral Purohit Hiral Purohit
Poem


Your Rating
blank-star-rating
કિશન એસ. શેલાણા - (01 February 2022) 5

ખૂબ સુંદર મસ્ત


1 1

પ્રકાશ પટેલ - (01 February 2022) 5

વાહ, ખૂબ સરસ 👌


1 1

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (31 January 2022) 5

ખુબ જ સરસ


0 0

Mer Mehul - (31 January 2022) 5

સુંદર


0 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (31 January 2022) 5

દરેક લાઈનો અદભુત અવાજે દીપી ઉઠી.💐💐👍


1 1

Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (31 January 2022) 5

સરસ રચના.. ફેસલ આપવો છે..💐💐💐


1 1

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (30 January 2022) 5

wah....જોરદાર ફેંસલો...👌એવો જ ઘેઘૂર અવાજ..👍


1 1

View More

Publish Date : 30 Jan 2022

Time to listen : 00:00:58


Free


Reviews : 13

People Listen : 42

Added to wish list : 0