અશોક પેથાણી 'સ્નેહી'

User Image
0 Views 0 Received Responses 0 Received Ratings

About અશોક પેથાણી 'સ્નેહી'

હું અશોક પેથાણી 'સ્નેહી' પ્રાથમિક શિક્ષક છું,કવિતાઓ,ગઝલ,ગીત ગાવાનો અને લખવાનો શોખ છે,મને આશા રાખું છું કે મારી રચનાઓ સૌને પસંદ આવશે,જો મારી રચનાઓમાં અધૂરપ કે ભૂલ રહી જાય તો ક્ષમા કરશો.

No Record Found
No Record Found
No Record Found