ઘડપણની ફરિયાદ

ઘડપણની ફરિયાદ


Hiral Purohit Hiral Purohit
Poem


Your Rating
blank-star-rating
પ્રકૃતિ શાહ "પ્રીત" - (21 November 2020) 5

હૃદયસ્પર્શી....સચોટ વાસ્તવિકતા....#જાતને સમય નથી આપતો...


1 1

છાયા ચૌહાણ - (21 November 2020) 5

ઘરડાં શરીરના મનને યૌવનથી તરબતર રાખવાની સમજ આપતી પ્રોત્સાહક રચના અને સાથે જ સુંદર પઠન


1 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (21 November 2020) 5

ખૂબ સરસ અવાજ અને રજુઆત.👍💐


1 1

Varsha Kukadiya - (21 November 2020) 5

વાહ...વાહ....મારી વહાલી દીકરી... તું યુવાન પણ ઘડપણને બહુ જ બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યું....વાહ... ઘડપણની ફરિયાદ લાજવાબ અને સત્યને ટકોરા પાડે તેવી... અદ્ભુત પઠન....એક એક પંકિતમાં ઊંડાણભરી સમજ અને મીઠો મધુરો સ્વરઃ.....વાહ...વાહ... દિલને સ્પર્શી ગઈ કવિતા... તું તો વસી જ ગઈ છે હૃદયમાં...❤️


1 1

vandana vani - (21 November 2020) 5

મસ્ત


1 1

મીરા પટેલ - (21 November 2020) 5

વાહ! વાહ! બહુ જ મસ્ત...


1 1

માનસી પટેલ'માહી' - (21 November 2020) 5

વાહ દી ખૂબ સુંદર કવિતા અને પઠન યુવાન રહેવા પ્રયત્ન પણ હું ક્યાં કરું છું વાહ વાહ


1 1

View More

Publish Date : 04 Dec 2019

Time to listen : 00:03:29


Free


Reviews : 12

People Listen : 220

Added to wish list : 0